Browsed by
Author: Hafiz

Analisis Proses Penghasilan Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Analisis Proses Penghasilan Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Sekarang kita lihat hasil penulisan berkenaan post yang lepas, Pingan Mangkuk Fine Bone China. Bagaimana ia dihasilkan serta hukum yang berkaitan dengannya.

Analisis proses pengkalsinan dan proses pembakaran bone china akan dinilai mengikut perspektif hukum Islam. Aplikasi kedua-dua proses ini ditentukan mengikut penilaian kaedah penyucian Islam yang berkaitan iaitu melalui teori istihalah.

a. Proses Pengkalsinan Tulang Dalam Bone China

Serbuk abu tulang terhasil daripada proses pengkalsinan tulang. Pengkalsinan berasal daripada perkataan calcine atau calcination yang bermaksud mengurangkan atau mengecilkan, mengoksidakan, mengeringkan dengan pemanggang atau menggunakan pemanasan yang melampau (Judy Pearsall, 1999). Proses ini melibatkan beberapa fasa tertentu. Tulang dibersihkan dengan menggunakan air paip sebelum ia distim dan dikalsinkan pada suhu 800oC hingga 1000oC bagi menghilangkan lemak dan gelatin pada tulang. Kemudian, tulang akan dikisar dalam keadaan basah untuk mengecilkan saiz partikel tulang sehingga 75% hingga 80% dan diameter kurang 10µm. Setelah itu, ia diperam selama tiga atau empat minggu sehingga menghasilkan pati tulang. Proses pemeraman ini dilakukan bagi meningkatkan kadar plastik dalam kandungan bahan bone china. (F.H. Norton, 1952).

Kebiasaannya, abu tulang diambil daripada tulang lembu. Tulang lembu sangat sesuai digunakan dalam pembuatan bone china (Frank Hamer, 1975). Tulang lembu mempunyai kandungan iron yang rendah serta berfungsi menghasilkan warna lebih putih dan bersifat lut cahaya terhadap produk bone china (W.E. Worrall, 1975) Sebaliknya, tulang kuda dan babi tidak sesuai digunakan kerana mempunyai kandungan iron besi yang tinggi serta memberi kesan negatif terhadap penghasilan warna bone china. Warna yang terhasil adalah kekuningan atau keperangan. (Felix Singer dan Sonja S., 1963).

Produk bone china memerlukan kandungan ion besi yang rendah dalam proses pembuatannya. Oleh itu, penggunaan tulang lembu lebih releven digunakan berbanding tulang kuda atau tulang babi (Ismail Ab. Rahman, 1992). Sumber bekalan utama tulang lembu diambil dari gudang penyembelihan di dalam negara atau luar negara seperti di Afrika Selatan (A. J. Dale, 1964). Kebiasaannya, syarikat-syarikat pembuatan porselin lebih gemar membeli abu tulang yang telah siap dikalsinkan dari syarikat yang khusus dan pakar dalam bidang pengkalsinan tulang (A. J. Dale, 1964). Setelah itu, abu tulang akan diadun bersama kaolin dan Cornish stone.

Adunan yang terhasil akan dibentuk untuk menghasilkan jasad bone china yang sempurna. Penghasilan jasad bone china perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum memulakan proses pembakaran. Proses pengeringan dilakukan bagi menyingkirkan air di dalam jasad bone china serta mengurangkan keretakan selepas proses pembakaran.

b. Proses Pembakaran Bone China

Bone china mempunyai tiga peringkat pembakaran iaitu pembakaran biskut (biscuit firing), pembakaran licau (glost firing) dan pembakaran enamel (enamel firing). Pertama, pembakaran biskut (biscuit firing) merupakan proses pembakaran tembikar sebelum dilicau (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994). Pembakaran biskut dilakukan dalam berbagai-bagai jenis tanur (tempat pembakaran barangan tembikar) (tanpa penulis, 1986). Kebiasaannya, pembakaran bone china menggunakan suhu yang tinggi iaitu antara 1200 hingga 1250 darjah celcius (Chris Lefteri, 2003). Pada suhu 850 darjah celcius, proses pengacaan atau kemasan mula terbentuk.

Dalam julat 1250 darjah celcius, fluks melebur, fasa kekaca terbentuk, dan perubahan hablur berlaku bagi meningkatkan sifat kekerasan dan lut cahaya pada jasad bone china (Allen Dinsdele, 1993). Masa pembakaran yang diambil adalah selama 17 hingga 20 jam. Pembakaram biskut akan menghasilkan permukaan bone china yang licin tanpa liang (F.H. Norton, 1973). Kedua, pembakaran glost (glost firing) merupakan pembakaran barangan seramik yang telah disalut dengan licau (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994).

Pembakaran glost merupakan pembakaran pada suhu yang lebih rendah. Bahkan masa pembakaran lebih singkat berbanding pembakaran biskut (tanpa penulis, 1986). Pembakaran bone china kali kedua dengan suhu 1150oC (Chris Lefteri, 2003). Bone china akan digilap menggunakan kertas karbon untuk menghasilkan permukaan porselin yang berkilau (F.H. Norton, 1973). Ketiga, pembakaran enamel (enamel firing) merupakan penghasilan kemasan atau salutan licau yang keras pada permukaan logam atau seramik. Pembakaran enamel juga merupakan pembakaran tambahan untuk mengekalkan hiasan pada jasad berlicau (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994). Pembakaran enamel dilakukan selepas proses licau. Suhu yang digunakan adalah lebih rendah dan masa pembakaran lebih singkat berbanding pembakaran glost (tanpa penulis, 1986). Bone china dibakar pada suhu 750oC hingga 850oC dan mengambil masa pembakaran selama 15 jam. Walau bagaimanapun, jumlah pembakaran berbeza bagi setiap kepingan bone china kerana jumlah pembakaran bergantung kepada jumlah penggunaan warna. Oleh itu, proses pembakaran akan berulang-ulang mengikut jumlah warna yang digunakan (A.J.Dale, 1964).

Berdasarkan proses pengkalsinan dan proses pembakaran bone china di atas, kedua-dua proses ini mempunyai persamaan dengan kaedah penyucian Islam iaitu istihalah. Proses-proses ini telah merubah sifat asal bahan menghasilkan bahan baru yang berbeza dari aspek zat dan fizikal. Oleh itu, kedua-kedua proses ini diaplikasikan sesuai dengan teori istihalah dalam Islam.

Note: oC adalah bermaksud Darjah Celcius, cth: 100oC

Rujukan Utama: Analisis Fatwa-Fatwa Bone China Dari Perspektif Hukum Islam http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/14106/1/40-128-1-PB.pdf

Perbincangan Hukum Pinggan Mangkuk Fine Bone China
http://notapadat.com/perbincangan-hukum-pinggan-mangkuk-fine-bone-china/

Istihalah Dalam Perspektif Hukum Islam
http://notapadat.com/istihalah-dalam-perspektif-hukum-islam/

Perbincangan Hukum Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Perbincangan Hukum Pinggan Mangkuk Fine Bone China


Beberapa hari yang lepas, isteri saya telah berhajat untuk menghadiahkan pinggan mangkuk Fine Bone China yang telah dibeli kepada non muslim kerana ia dikatakan berkemungkinan mengandungi tulang babi semasa proses pembuatannya. Saya telah meminta untuk dia menangguhkan hajatnya itu dan telah membuat carian internet supaya mendapat pejelasan panjang lebar.

Alhamdulillah, saya telah menemui beberapa sumber yang kukuh termasuk suatu Analisis Fatwa-Fatwa Bone China Daripada Perspektif Hukum Islam yang disediakan oleh Norhidayah binti Pauzi dan Saadan bin Man darpada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Serba sedikit saya kutip ilmu yang dikongsikan oleh mereka di sini, dan mudah-mudahan mereka mendapat ganjaran yang setimpal atas usahanya ini.

ABSTRAK

Bone china adalah produk porselin yang mengandungi abu tulang, kaolin, dan Cornish Stone. Campuran ketiga-tiga bahan ini menghasilkan Bone china yang amat berkualiti. Adanya abu tulang haiwan dalam produk Bone china menimbulkan keraguan masyarakat Islam terhadap kehalalan penggunaannya. Produk-produk yang berasaskan haiwan sememangnya banyak menimbulkan keraguan. Hal ini kerana ia bersangkutan kepada dua perkara yang utama iaitu jenis haiwan yang disembelih dan cara penyembelihan haiwan tersebut. Penyelidikan ini menghuraikan konsep Bone china, proses-proses pembuatannya secara terperinci, dan lebih pentingnya membincangkan kaedah-kaedah syarak yang sesuai diguna pakai dalam penentuan hukum ke atas penggunaan Bone china. Kajian ini juga seterusnya merumuskan hukum yang bersesuaian terhadap isu-isu penggunaan Bone china berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum syarak. Untuk mencapai objektif kajian ini, metodologi kajian yang telah digunakan hasil daripada kajian perpustakaan adalah metode dokumentasi dan metode historis. Tambahan itu juga, kajian ini menggunakan kajian lapangan iaitu metode temubual dan observasi, serta analisis data menggunakan metode induktif dan deduktif. Hasilnya, hukum penggunaan Bone china dapat dirumuskan berpandukan dua pandangan utama. Pandangan pertama, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengharuskan penggunaan Bone china bagi pengguna-pengguna Islam kerana mereka menerima kaedah istihalah sebagai instrument penyucian dalam Islam. Namun demikian, menurut pandangan kedua, yakni pandangan yang didominasi oleh mazhab Syafii dan Hanbali, keduanya tidak mengharuskan penggunaan Bone China. Ini kerana mereka menganggap tidak berlaku istihalah dalam penghasilan Bone China.

PENGENALAN

Kehalusan dan kesenian dekorasi barangan meja bone china seperti set cawan dan set pinggan mangkuk adalah faktor utama bone china diminati bagi kaum wanita sebagai koleksi peribadi mereka. Bone china adalah produk tembikar berkualiti tinggi yang sering digunakan sebagai perhiasan dan juga peralatan makan dan minum oleh kalangan masyarakat elit kerana harganya yang amat tinggi. Bone china merupakan produk porselin yang mengandungi abu tulang (bone ash), kaolin, dan Cornish stone. Bahkan, penghasilan bone china adalah daripada abu tulang babi yang diharamkan oleh syarak. Selain itu, fatwa-fatwa bone china yang dikeluarkan dalam beberapa negara adalah bertentangan antara satu sama yang lain. Hal ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam terhadap penggunaannya. Justeru, artikel ini akan menganalisis perbezaan fatwa-fatwa bone china dan membuat penilaian semula tentang hukum penggunaan bone china menurut perspektif hukum Islam semasa.

ANALISIS FATWA-FATWA BONE CHINA YANG MENGHARUSKAN

Analisis fatwa-fatwa bone china yang diwartakan melibatkan beberapa buah negara seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) belum mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bone china. Tetapi, terdapat sebuah panduan agama (irsyad) yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Singapura yang membahaskan isu ini. Irsyad merupakan sebuah panduan agama, dan bukan fatwa yang diwartakan. Irsyad tersebut berbunyi (Majlis Ugama Islam Singapura, 2011):

“Bone china adalah sejenis tembikar baru yang menggunakan tulang binatang sebagai salah satu dari kandungannya. Tulang tersebut dibakar sehingga 1000 darjah celsius sehingga berubah sifat dan bentuknya. Bone china kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti tanah liat untuk menjadikannya keras, dan dipanggil sebagai bone china. Oleh kerana sifat tulang tersebut telah berubah, dan juga bone china telah bercampur secara halus dengan bahan-bahan lain, maka bejana dari “bone china” boleh digunakan untuk menyediakan makanan. Bone china bukan najis.”

Analisis fatwa bone china daripada (MUIS), berdasarkan kenyataan daripada buku panduan irsyad ternyata sandaran yang digunakan berasaskan konsep istihalah (Izal bin Mustafa, 2011). Kaedah istihalah didefinisikan Ibn al-`Arabi sebagai perubahan bahan najis menjadi suci dari aspek zat dan sifat-sifatnya. Zat dan sifat-sifatnya berubah menjadi bahan baru dan hukumnya juga berubah menjadi suci (Muhy al-Din Ibn `Arabi, 1961). Oleh itu, hukum penggunaan bone chinaadalah diharuskan oleh syarak.

Pada 29 Februari 2008, Halal Monitoring Committee (HMC) di United Kingdom telah mengeluarkan sijil halal kepada syarikat Istipitar Sdn. Bhd. seperti berikut (t.n) (2009):

Hasil daripada analisis terhadap produk Ansley’s Bone China yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pemantauan Halal (HMC), mereka menyimpulkan bahawa: “Keputusan akhir analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan mentah yang digunakan dalam produk bone china tidak mengandungi unsur-unsur haiwan yang tidak halal, bahkan menggunakan 100% daripada abu tulang lembu”. ” Sijil halal ini dikeluarkan pada 29 Februari 2008”.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh HMC, Zainal Hisyam Yusuf yang merupakan Ketua Eksekutif di Istipitar Sdn. Bhd. menegaskan bahawa produk bone china yang dijual adalah halal dan boleh digunakan oleh orang Islam tanpa sebarang keraguan. Selain itu, pihak HMC telah menganalisis bahawa pembuatan jenama Ansley’s Bone China tidak dimasukkan bahan haram, bahkan hanya menggunakan tulang lembu sepenuhnya. Oleh itu, penggunaan pinggan mangkuk Ansley’s Bone China adalah harus bersandarkan kepada sijil halal yang dikeluarkan di United Kingdom.

Rujukan Utama: Analisis Fatwa-Fatwa Bone China Dari Perspektif Hukum Islam http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/14106/1/40-128-1-PB.pdf

Analisis Proses Penghasilan Pinggan Mangkuk Fine Bone China
http://notapadat.com/analisis-proses-penghasilan-pinggan-mangkuk-fine-bone-china/

Istihalah Dalam Perspektif Hukum Islam
http://notapadat.com/istihalah-dalam-perspektif-hukum-islam/

Rujuklah Kepada Semua Mazhab dan Pandangan Muktabar, kerana Mereka Ulama Kita

Rujuklah Kepada Semua Mazhab dan Pandangan Muktabar, kerana Mereka Ulama Kita

Kita di nusantara kebanyakkannya agak cenderung untuk memandang serong kepada mereka yang berusaha memahami pandangan-pandangan luar Mazhab Syafie. Dan kita lebih memandang salah kepada mereka yang berpegang kepada Mazhab-Mazhab selain Mazhab Syafie, biarpun hanya kepada beberapa perkara.

Kebelakangan ini, terdapat dikalangan kita yang ahli dalam ilmu berkenaan, telah berusaha memahami bagaimana ke empat-empat Imam Mazhab mengeluarkan hukum terhadap sesuatu perkara, dengan melihat bagaimana dan apa dalil-dalil yang digunakan oleh Imam-imam ini sehingga dapat keluarkan hukum. Hingga terhasillah daripada perbincangan mendalam mereka suatu kecederungan untuk berpegang kepada pandangan-pandangan imam yang kuat biarpun ia bukan datang daripada Mazhab Imam Syafie, dan dalam masa yang sama, mereka tidak pernah merendah-rendahkan Imam Syafie serta ulama-ulamanya.

Kata Imam Syafie yang masyhur:

Apa yang saya anggap benar, mungkin juga salah; dan apa yang saya anggap salah, mungkin juga benar

Di sini, disertakan petikan daripada tulisan Yusuf Qaradawi terhadap 2 golongan besar:

Saya melihat kebanyakan para penyelidik Islam di zaman modern ini hampir-hampir terbagi dalam dua golongan:

Golongan Pertama: pandangannya disambar oleh kilauan kebudayaan barat; dan berhala yang besar ini ditakuti mereka sehingga kebudayaan itu disembahnya. Dan untuk ini mereka lakukan dengan penuh pengorbanan serta berdiri di hadapannya dengan menundukkan pandangannya dengan penuh kerendahan. Cara berfikir dan tradisi barat ini mereka jadikan sebagai suatu persoalan yang diterima yang tidak perlu ditentang dan diperdebatkan. Kalau Islam itu sesuai dengan fikiran dan tradisi barat, mereka menyambutnya; tetapi kalau bertentangan, mereka berusaha mencari jalan untuk mendekatkan, atau beralasan dan menjelaskan, atau mentakwil dan merubahnya, yang seolah-olah Islam itu diharuskan tunduk kepada kebudayaan barat, filsafat barat dan tradisi barat.

Demikian menurut apa yang dapat kami tangkap dari pembicaraan mereka tentang sesuatu yang diharamkan oleh Islam, misalnya: patung, lotre, rente (riba), free love, penonjolan anggota wanita, laki-laki memakai emas dan sutera dan sebagainya.

Dan begitu juga dalam pembicaraannya tentang sesuatu yang dihalalkan Islam, misalnya: masalah talaq dan poligami. Yang seolah-olah apa yang disebut halal dalam pandangan mereka; yaitu sesuatu yang dianggap halal oleh Barat. Dan yang dikatakan haram, yaitu sesuatu yang dianggap haram oleh Barat.

Mereka lupa, bahwa Islam itu Kalamullah (perkataan Allah), sedang Kalamullah itu selamanya tinggi; dia diikuti, bukan mengikuti, dia tinggi tidak dapat diatasi. Oleh karena itu bagaimana mungkin Allah akan mengikuti hambaNya; bagaimana pula Khaliq (pencipta) mengikuti Makhluk (yang dicipta)?

Firman Allah: “Andaikata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya langit dan bumi ini serta makhluk yang didalamnya akan rusak!” (al-Mu’minun: 71)

“Katakanlah Muhammad! Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat menunjukkan ke jalan yang benar? Katakanlah: Allahlah yang menunjukkan ke jalan yang benar. Apakah Dzat yang menunjukkan ke jalan yang benar itu yang lebih patut diikuti ataukah orang yang tidak dapat memimpin kecuali (sesudah) dia dipimpin (itu yang lebih patut diikuti)? Bagaimana kamu berbuat begitu? Bagaimana kamu mengambil keputusan?” (Yunus: 35)

Golongan Kedua: terlalu apatis, fikirannya beku dalam menilai beberapa masalah halal dan haram, karena mengikuti apa yang sudah ditulis dalam kitab-kitab, dengan suatu anggapan, bahwa itu adalah Islam. Pendapatnya samasekali tidak mau bergeser, kendati seutas rambut; tidak mau berusaha untuk menguji kekuatan dalil yang dipakai oleh madzhabnya untuk dibandingkan dengan dalil-dalil yang dipakai orang lain, guna mengambil suatu kesimpulan yang benar sesudah ditimbang dan diteliti.

Apabila mereka ditanya tentang hukumnya musik, nyanyian, catur, mengajar perempuan, perempuan membuka wajah dan tangannya dan sebagainya, maka omongan yang paling mudah keluar dari mulutnya ataupun penanya yang bergores, adalah kata-kata haram.

Golongan ini lupa etika yang dipakai oleh salafus-shalih (orang-orang dulu yang saleh), dimana mereka samasekali tidak pernah mengatakan haram, kecuali setelah diketahuinya dalil yang mengharamkannya dengan positif. Sedang yang belum begitu jelas, mereka mengatakan: “Kami membenci”, “Kami tidak suka”, dan sebagainya. Saya sendiri berusaha untuk tidak termasuk pada salah satu dari dua golongan di atas. Saya tidak rela –demi membela agamaku– untuk menjadikan Barat sebagai suatu persembahan, sesudah saya menerima Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Rasul!

Read More Read More

Kisah Harut dan Marut Bermaksiat Adalah Palsu

Kisah Harut dan Marut Bermaksiat Adalah Palsu

Ketika kuliah subuh pagi tadi, seorang ustaz telah mengajarkan berkenaan hati dan isinya amat bagus serta menyentap hati. Walau bagaimanapun terdapat banyak kisah-kisah yang boleh dipersoalkan.

Sebagai contoh, beliau telah menceritakan bahawa Harut dan Marut adalah 2 Malaikat yang telah berdosa kepada Allah berdasarkan cerita-cerita yang dikutip oleh beliau. Sedangkan pada awalnya, beliau telah menyatakan bahawa Malaikat-malaikat Allah ini dijadikan sebagai taat sepenuhnya akan segala perintah Allah. Beliau juga menyatakan pada awalnya bahawa kesesatan Syiah kerana mengatakan bahawa Jibril telah silap menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad, sedangkan wahyu tersebut sepatutnya dihantar kepada Ali r.a. Dan ini ditegaskan oleh beliau, telah melanggar prinsip bahawa Malaikat itu makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah.

Di bawah merupakan petikan blog seorang ustaz yang menerangkan secara terperinci berserta rujukan berkenaan kisah Harut dan Marut untuk rujukan bersama. Sumber asal: http://bin-sahak.blogspot.com/2008/08/kisah-harut-dan-marut.html

Kisah Harut dan Marut yang sahih

Kisah Harut dan Marut yang kononnya telah meminum arak seterusnya kufur kepada ALLAH swt adalah kisah dusta. Kisah ini disebut di dalam sebahagian kitab ketika menafsirkan ayat 102 dari surah al-Baqarah. Dr. Mohammad bin Muhammad Abu Syahbah di dalam bukunya “al-Israiliyyat wa al-Maudhu’aat fi Kutub al-Tafsir” (Kisah-kisah Israiliyyat dan palsu di dalam kitab-kitab tafsir) menyenaraikan kisah tersebut sebagai salah satu daripada kisah-kisah Israiliyyat (dari orang-orang Yahudi) yang termasuk ke dalam kitab-kitab umat Islam.

Beliau menyenaraikan beberapa ulama yang menghukum kisah tersebut sebagai palsu, antaranya al-Imam Abu al-Farj bin al-Jauzi, al-Syihab al-‘Iraqi sehingga beliau mengatakan:

“Sesiapa yang beri’tiqad dalam kisah Harut dan Marut bahawasanya mereka berdua adalah malaikat yang diazab atas kesalahan mereka, maka orang itu kafir terhadap ALLAH yang maha Agung.”

Read More Read More

Bayi Diculik – Jangan Mudah Membuat Kesimpulan

Bayi Diculik – Jangan Mudah Membuat Kesimpulan

Hari ini kita dikejutkan dengan suatu berita berkenaan seorang bayi yang telah dilarikan oleh pengasuhnya, ditemui mati dalam keadaan yang tidak boleh diterima akal.

GOMBAK: Bayi lelaki berusia tiga bulan yang didakwa dilarikan individu tidak dikenali pada Selasa dijumpai mati di rumah pengasuhnya di Taman Nakhoda, Batu Caves.

Mayat Adam Rayqal Mohd Sufi ditemui di dalam bahagian sejuk beku peti ais dua pintu di kediaman itu kira-kira jam 11 malam tadi, lapor Berita Harian. Astro Awani

Semoga kedua ibubapa serta ahli keluarga beliau diberikan kesabaran dan dipermudah segala urusan, serta mereka yang bersalah dihadapkan ke muka pengadilan. Syurga untuk mu wahai Adik Adam Rayqal.

Terdapat pelbagai komen dan reaksi masyarakat, terutamanya di media sosial berkenaan kejadian ini.

1. Ada yang menceritakan bagaimana bersyukurnya mereka yang dapat menjaga anak sendiri, walaupun terpaksa berhenti kerja yang pendapatannya bernilai dalam empat ribu sebulan.

Kita harus ingat, jangan mudah kita berkata demikian. Seolah-olah ibu bapa anak tersebut (dan mereka yang turut berkerja dan menghantar anak ke pengasuh) tahu perkara tersebut dan dengan mudah menghantar anak ke pengasuh. Kita tidak berada dalam ‘kasut’ ibubapa tersebut.

Mana kita tahu tentang kesusahan mereka dalam mencari rezeki, dan tiada pilihan lain, dan itulah pilihan yang terbaik bagi mereka. Tiada ibubapa yang waras tidak sayangkan anak.

2. Ada yang mempersoalkan bagaimana ibubapa tersebut sanggup percaya iklan yang hanya tersiar di Facebook, dan berani menyerahkan anak kecil kepada mereka.

Sekali lagi kita harus tahu, bahawa kita tidak berada dalam situasi mereka. Mungkin keadaan terlalu mendesak, dan mungkin juga mereka tidak menyangka sama sekali bahawa ada pihak sekejam itu dalam menawarkan penjagaan bayi kecil. Tidak boleh mudah-mudah kita menyimpulkan bahawa ibubapa tersebut terlalu naif sehinggakan tidak boleh menyangka kualiti penjagaan bayi yang ditawarkan melalui Facebook tersebut adalah rendah.

Tidak mudah untuk kita membuat kesimpulan sedemikian.

3. Ada juga yang membuat kesimpulan bahawa semua pengasuh di luar sana tidak boleh dipercayai.

Ini juga adalah kesimpulan yang tidak adil. Bagaimana kita mudah-mudah untuk menyimpulkan semua mereka mempunyai hati budi yang sama. Ramai sahaja pengasuh-pengasuh yang amat penyayang dan memberikan sumbangan yang baik dalam penjagaan bayi dan kanak-kanak. Malah, ada yang merasa segan kepada pengasuh, kerana kualiti penjagaan mereka tidak ternilai dengan bayaran bulanan yang diberikan.

Kesimpulannya, usahlah kita bermudah-mudah untuk memberikan kesimpulan yang awal tanpa kita mengetahui secara terperinci cerita sebenar. Bayangkan kita atau keluarga terdekat di tempat mereka? Na’uzubillahi min zaa lik. Sama-sama kita memberikan kata-kata semangat kepada ibubapa tersebut, dan sama-sama kita mempertingkatkan kualiti response terhadap apa jua perkara yang berlaku di sekeliling.

Wallahua’lam.

RO Water – Pandangan Peribadi

RO Water – Pandangan Peribadi

Apa itu RO Water?

RO Water atau air RO adalah singkatan kepada Reverse Osmosis. Air yang hendak ditapis akan dilalukan pada suatu membran yang hanya mampu melepaskan molekul air (atau yang lebih kecil) dan secara tidak langsung dapat menghalang molekul-molekul yang lebih besar, termasuk virus, daripada melalui membran tersebut. Ia menghasilkan air tulen.

Membran yang digunakan juga perlu kuat supaya mampu bertahan pada tekanan tinggi, bagi membolehkan proses Reverse Osmosis berlaku.

The membranes used for reverse osmosis have a dense layer in the polymer matrix—either the skin of an asymmetric membrane or an interfacially polymerized layer within a thin-film-composite membrane—where the separation occurs. In most cases, the membrane is designed to allow only water to pass through this dense layer while preventing the passage of solutes (such as salt ions). This process requires that a high pressure be exerted on the high concentration side of the membrane, usually 2–17 bar (30–250 psi) for fresh and brackish water, and 40–82 bar (600–1200 psi) for seawater, which has around 27 bar (390 psi)[7] natural osmotic pressure that must be overcome. This process is best known for its use in desalination(removing the salt and other minerals from sea water to produce fresh water), but since the early 1970s, it has also been used to purify fresh water for medical, industrial, and domestic applications. Text source and Picture

Untuk lebih memahami proses, anda boleh menonton video ini:

Adakah RO Water baik untuk kesihatan?

Sebelum kita menjawab soalan tersebut, kita harus faham bahawa air yang dibekalkan sekarang ini mengandungi mineral yang diperlukan badan. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan air terdedah kepada bakteria dan RO filter machine ini dapat menapis segala bakteria tersebut. Hasilnya, air paip akan ditapis menjadi air tulen.

Namun, seperti yang kita tahu, air RO tidak mengandungi mineral, kerana ia juga ditapis ketika proses penapisan RO. Maka, ia berlawanan dengan fitrah badan yang juga memerlukan mineral daripada air minuman, bukan sekadar menghilangkan dahaga semata-mata.

Berikut adalah kajian oleh World Health Organisation berkenaan air yang dinyah mineralkan (DEMINERALISED WATER). HEALTH RISKS FROM DRINKING DEMINERALISED WATER

Read More Read More

Kesan Anti-Vaksin Kepada Anak Yang Tidak Berdosa

Kesan Anti-Vaksin Kepada Anak Yang Tidak Berdosa

ANAK TIDAK DIVAKSIN

Hasil daripada kajian ibubapa menggunakan internet, merujuk kepada perbualan serta hipotesis badan tidak professional, telah wujud satu kelompok yang menolak vaksin. Perkara ini telah menjadi isu besar, apabila ideologi anti-vaksin ini semakin membesar.

Maka, dengan ilmu yang terbatas itulah, terdapat ibubapa yang menghalang anak mereka daripada divaksin. Kesannya, pelbagai penyakit timbul kembali akibat lemahnya pertahanan diri anak-anak tersebut. Banyak penulisan-penulisan di media sosial berkenaan hal ini.

sumber bawah: facebook RoSConfession

TENTANG ANAK YANG TIDAK DIVAKSIN

Panggil aku Dr Rizal. Aku rasa terkilan dan benci pada orang yang tidak bertanggungjawab. Kesian anaknya tidak diberikan vaksin.

Ini adalah kisah aku dengan seorang ibu yang menolak vaksin. Angkara dia menolak perkara tersebut anaknya mengalami jangkitan kuman paru-paru yang teruk.

Aku adalah doktor yang kerja di Jabatan Kecemasan. Bagi sesiapa yang kerja di jabatan kecemasan mereka tahu yang merekalah orang yang pertama akan melihat pesakit. Samada pesakit itu dimasukkan ke dalam wad ataupun dilepaskan pulang ke rumah, ia bergantung kepada kami.

Kami diibaratkan sebagai orang dihadapan ketika pergi berperang. Kalau lapisan hadapan hancur, maka kalahlah perang tersebut.

So, ceritanya mula macam ini. Haritu aku kena jaga zon merah. Zon merah ni untuk pesakit yang kritikal sahaja. Contoh kalau datang tanpa sedarkan diri, kena sakit jantung, sesak nafas yang teruk dan sebagainya. Kalau pesakit yang biasa-biasa tu selalunya kena masuk zon hijau. Kalau separa kritikal masuk zon kuning.

Sebab tu dekat depan setiap jabatan kecemasan ada ‘triage’. Di ‘triage’ ini pesakit akan dikategorikan samada masuk zon merah, kuning ataupun hijau.

Aku ingat lagi waktu tu tengah hari, tinggal beberapa minit je nak tukar shift petang. Tiba-tiba aku nampak kelibat ibu berlari-lari bawak anaknya yang lembik ke triage.

Read More Read More

Adakah tidak ikhlas jika kita beribadah kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah?

Adakah tidak ikhlas jika kita beribadah kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah?

“Sesiapa yang berpuasa ramadhan, kemudian dia susulinya dengan enam hari dari Bulan Syawwal, maka ia bagaikan puasa sepanjang masa (tahun)” (Riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi, Ibn Majah dll).

Ini adalah suatu contoh, bagaimana Rasulullah s.a.w telah menyampaikan janji Allah kepada mereka yang beribadah kerana Allah. Banyak lagi contoh yang boleh kita ambil. Antaranya ialah ganjaran solat berjamaah dengan pahala 27 kali lebih berbanding solat bersendirian, kelebihan bersedekah di jalan Allah, ganjaran bagi mereka yang menghubungkan silaturrahim dan banyak lagi janji Allah yang lain.

Namun persoalannya, terdapat satu kelompok yang mengaku sufi telah mengatakan bahawa beribadah kerana mengharapkan ganjaran pahala itu adalah salah, malah sehingga menghukum sebagai syirik. Bagi mereka, beribadah ini hanya boleh mengharapkan rahmat Allah semata-mata, bukannya pahala. Jika seseorang itu beramal kerana mengharapkan janji Allah, maka lemahlah iman mereka.

Kita harus maklum, Allah tidak memungkiri janji. Apa yang Dia janjikan melalui lisan Rasulullah s.a.w tetap akan ditunaikan. Tidakkah kita dikira sombong apabila kita yang lemah ini menolak pelawaan atau hadiah yang dijanjikan oleh Dia Yang Maha Kaya?

Harus diingati, yang paling sufi antara kita ini adalah Rasulullah s.a.w. Baginda merupakan insan yang paling ‘dekat’ dengan Allah, yang paling bersih hatinya. Segala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah s.w.t telah disampaikan melalui Baginda. Sekiranya meraih ganjaran pahala itu membuka pintu syirik atau pintu dosa, maka sudah pasti Rasulullah s.a.w akan awal-awal lagi menghalang kita daripada mengharapkan pahala tersebut. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. Berapa banyak hadith-hadith Rasulullah s.a.w berkisar tentang pelbagai ganjaran pahala kesan perkara-perkara baik yang dilakukan oleh ummat baginda.

Maka, sama-samalah kita mendambakan ganjaran yang diberikan oleh Allah yang Maha Kaya dan yakinlah akan janji-janji Allah, samada yang tertulis dalam Quran mahupun yang terdapat dalam Hadith Nabi, dan sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji.

Wallahua’lam

Belajar Melalui Facebook, Website, Youtube sesat?

Belajar Melalui Facebook, Website, Youtube sesat?

Ketika zaman Nabi Muhammad s.a.w diutuskan sebagai Rasul, baginda banyak menggunakan medium lisan dalam menyampaikan dakwah Islam, termasuklah memberikan teladan yang baik (dengan menampilkan sikap dan penampilan daripada sudut perbuatan).

Zaman beredar dengan pantas. Dakwah dengan lisan telah diperluaskan dengan menggunakan medium tulisan, maka terhasilnya jutaan rujukan hasil usaha gigih para ulama secara gigih. Usaha mereka ini telah berjaya memberikan manfaat yang luarbiasa melalui kitab-kitab yang dikarang dengan teliti.

Para Ulama telah menggunakan sebaik mungkin apa jua peluang dan ruang yang ada dalam mengembangkan dakwah Islam. Hasilnya, penulisan kitab-kitab telah disambut baik oleh mereka yang dahagakan ilmu pengetahuan khasnya. Ini telah memberikan impak yang amat positif dalam memastikan ilmu-ilmu agama disampaikan dengan cara yang terbaik.

Hari ini, jika kita perhatikan, terdapat beberapa medium baharu yang mampu membantu mengembangkan dakwah Islam dengan lebih luas. Antaranya adalah penulisan, suara serta video yang boleh disampaikan kepada target person seperti Facebook, Youtube, Blog, Website dan sebagainya. Ia merupakan peluang baru untuk kita bersaing dalam memastikan penyebaran Islam lebih luas.

Pun begitu, terdapat beberapa kelompok umat Islam yang menafikan kemampuan medium baharu ini sebagai salah satu alat penyampaian dakwah. Kata mereka, “belajar melalui internet… sesat!”. Apa hujahnya? Jika semata-mata kenyataan kosong tanpa ada sandaran kajian dan ilmiahnya, ia boleh ditolak bulat-bulat.

Kita kena akur dengan kemampuan medium baharu ini. Contohnya, belajar melalui Youtube. Hari ini kita dapat menonton kuliah-kuliah online di Youtube yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang berwibawa. Kita boleh mengikuti penyampaian ustaz-ustaz secara perlahan-lahan dan istiqamah. Seperti mana kita yang mengikuti kuliah-kuliah Maghrib di surau-surau. Ia tetap mengambil masa untuk mendapat kefahaman yang lebih mendalam. Walau bagaimanapun, saya tidak nafikan kelebihan berada dalam majlis Ilmu itu lebih besar berbanding menonton di Youtube. Cuma harus kita ingat, usah sesekali menghalang mereka yang ingin mendalami ilmu melalui saluran Youtube ini. Seeloknya, kita ajak mereka untuk turut serta dalam program yang real tanpa menghalang usaha murni mereka mendalami ilmu melalui Youtube, Facebook, Website dan sebagainya.

Rebutlah peluang-peluang yang ada, demi kelangsungan dakwah Islam.

Wallahua’lam

Hukum Merosakkan Undi – Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Hukum Merosakkan Undi – Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Ramai antara rakyat berfikir bahawa merosakkan undi apabila tidak tahu siapa yang layak diundi merupakan jalan terbaik. Walau bagaimanapun, ia telah disanggah dengan cermat oleh Dr Zulkifli al Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Semoga ia menjadi satu ilmu dan dapat diamalkan.

Kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan

Setelah meneliti keterangan di atas, kami dengan ini menyatakan bahawa:

  1. Antara tanggungjawab terbesar yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang muslim adalah supaya mereka bersatu dengan cara berpegang kepada agama Allah SWT dan tidak berpecah atau bertelagah sesama sendiri. Sesuatu umat tidak akan terselamat daripada angkara perpecahan dan pertelagahan melainkan apabila mereka menyerahkan kepimpinan mereka kepada seorang ketua, iaitu ketua yang dapat menyatukan mereka dan semua pendapat tunduk kepada kebijaksanaannya.
  2. Kedudukan pemerintah di kalangan semua individu umat pula adalah umpama paksi pada sesuatu bulatan. Dialah yang akan merealisasikan perpaduan dan menjaga keutuhan mereka melalui kepimpinannya. Jawatan tersebut amat perlu demi kestabilan undang-undang dan keharmoniaan keadaan. Ia turut dirasai oleh spesis haiwan dan ternakan bahkan tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar.
  3. Sebahagian besar perlaksanaan hukum-hakam dalam syariat Islam tertakluk kepada kuasa pemerintah. Hukum-hakam itu tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali melalui kuasa dan arahan pemerintah, seperti menghakimi kes-kes mahkamah, melantik para penjaga, mengisytiharkan halangan (al-hajr) dan perang, memeterai perdamaian dan sebagainya. Oleh itu, bagi membolehkan hukum-hakam syarak dilaksanakan sepenuhnya dengan cara yang betul dan diterima oleh Allah SWT, mestilah ada pemerintah yang akan melaksanakan hukum-hakam itu dan memantau perlaksanaannya.
  4. Dalam syariat Islam, terdapat satu kategori hukum yang disebut sebagai hukum-hakam imamah (pemerintahan) atau hukum-hakam siasah syar’iyyah (politik Islam). Hukum-hakam dalam kategori ini bersifat fleksibel dan syara’ tidak memutuskannya secara terperinci. Sebaliknya hukum hakam dalam kategori ini diserahkan kepada pendapat dan ijtihad pemerintah berdasarkan kepentingan dan keadaan umat Islam. Contohnya, sebahagian besar hukum hakam berkaitan sistem pengurusan kewangan, gerakan ketenteraan dan pengurusan tawanan. Jika tiada pemerintah yang berkemampuan dan berwibawa untuk menduduki jawatan ini, sudah tentu segala hukum hakam ini akan terus tergantung tanpa dapat dilaksanakan.
  5. Umat Islam sentiasa terdedah kepada kemunculan kumpulan pelampau di kalangan mereka yang menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat Islam. Mereka didorong oleh hawa nafsu atau fahaman-fahaman sesat yang berselindung di sebalik nama agama atau pemulihan masyarakat.

Justeru, usaha memadam ketidakstabilan ini hanya mampu dilakukan oleh seorang pemerintah Islam yang adil. Seorang pemerintah yang dapat menggariskan jalan yang betul kepada umat Islam dan mengingatkan mereka supaya tidak terpesong ke jalan yang lain. Ketika itu, umat Islam tidak akan terjebak dalam kekeliruan dan kebingungan disebabkan kejahilan mereka. Ini kerana mengikut hukum Allah SWT, perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah wajib dilaksanakan.

Namun, ketika pemerintah ini tidak wujud, para pendokong pelbagai fahaman sudah tentu akan berusaha menjadikan umat Islam berada dalam kebingungan tanpa sebarang penyelesaian. Akhirnya umat Islam akan berpecah kepada beberapa puak dan kelompok yang saling bercakaran. Mereka akan hancur disebabkan pertelagahan dan perpecahan itu. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 5/491-493)

Justeru, berdasarkan kepada kepentingan pelantikan pemerintah,

makanya kami cenderung untuk menyatakan bahawa haram merosakkan undi. Begitu juga haram hukumnya daripada sudut syarak untuk tidak mengundi dan mendaftarkan diri sebagai pengundi.

Sehubungan dengan itu, kami menyeru kepada semua warganegara Malaysia yang layak untuk mengundi agar mendaftarkan diri dengan segera untuk mengundi sempena PRU 14 dan melaksanakan tanggungjawab dan amanah dengan mengundi calon-calon yang diyakini menjaga Dharuriyyat al-Khams yang lima itu iaitu agama, nyawa, aqal, keturunan dan harta.

Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk Malaysia dan warganegaranya yang tercinta.

Akhukum fillah,

SS. Datuk Dr Zulkifli bin Mohamad al-Bakri,

Mufti Wilayah Persekutuan.

26 Jamadil Awal 1439H bersamaan 12 Februari 2018.

 

Baca penuh di http://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/2293-bayan-linnas-siri-ke-126-hukum-merosakkan-undi